Boże Narodzenie 2011
"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju"
(Iz 9, 1.5)
Kochani!

Niech w te najbliższe piękne Dni, kiedy na nowo będziemy świętować Czas, kiedy ziemię spowitą mrokiem rozjaśniła Niebiańska Światłość,
Nowonarodzone Dziecię - Przedziwny Doradca
niech obdarzy Was swoją mądrością i umiejętnością w podejmowaniu trudnych decyzji;
Nowonarodzone Dziecię - Bóg Mocny
niech obdarzy Was swoją siłą, byście mogli pokonywać codzienne życiowe trudności, których przecież tak wiele;
Nowonarodzone Dziecię - Odwieczny Ojciec
niech obdarzy Was swoją czułą opieką; obyśmy mogli doświadczyć bardzo głęboko, że naprawdę jesteśmy dziećmi Boga;
Nowonarodzone Dziecię - Książę Pokoju
obdarza Was swoim pokojem i najprawdziwszą radością.

Złączony w adoracji Nowonarodzonego
o. Mirosław Salamoński OCD
 

Copyright © 2013 Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wrocław

Informacje | Aktualności | RRN w Polsce | Kontakt