Wielkanoc 2012

Chrystus Zmartwychwstał!
Alleluja!

Czas Wielkiego Postu skłaniał nas do refleksji nad swoim życiem, działalnością, ale przede wszystkim nad osobistą relacją do Boga. Jaki jest obraz Boga we mnie, jak widzę Jego Oblicze? Chrystus ukazuje nam Oblicze Ojca kochającego i miłosiernego. Na każdym prawie miejscu Pisma Świętego, a szczególnie w Nowym Testamencie widzimy i słyszymy jak Bóg walczy o człowieka, o tego, którego kocha. Bóg jest Miłością. Dlatego też Chrystus poddał się cierpieniom i śmierci za nas, ale też dla nas zmartwychwstał i prowadzi do Ojca. To jest pełnia Jego przesłania. Wybawienie nas od grzechu i śmierci i darowanie nam szczęśliwego życia wiecznego. Tę prawdę wszyscy, jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani głosić.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszelkich łask Bożych „wspominając cuda, które Pan Bóg zdziałał”, aby w Noc Zmartwychwstania po raz kolejny dotknąć tajemnicy nowego początku, obecnego w nas dzięki ofierze Baranka. On jest źródłem naszej nadziei, że teraz wszystko jest możliwe: nowy człowiek, nowa radość, nowe życie. Łącząc się z w tej nadziei z Maryją, Matką naszego Pana życzę spełnienia się jej w życiu rodzinnym i osobistym każdego z Was.

Z pamięcią w modlitwie i prośbą o modlitwę
o. Mirosław Salamoński OCD

 

Copyright © 2013 Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wrocław

Informacje | Aktualności | RRN w Polsce | Kontakt