Relacja ze spotkania opłatkowego

W dniu 5 stycznia 2019 r., w wigilię Święta Objawienia Pańskiego, kolejny raz spotkaliśmy się Duszpasterstwie Akademickim Wawrzyny we Wrocławiu, na corocznym Opłatku. Tym razem we mszy świętej, której - jak co roku - przewodniczył Bp. Andrzej Siemieniewski w asyście o. Mirosława Salamońskiego OCD, oprócz wrocławskiej wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich uczestniczyli studenci z D.A. Wawrzyny wraz ze swoim Duszpasterzem, a zarazem gospodarzem miejsca - ks. Stanisławem Orzechowskim, popularnym „Orzechem”, którzy odprawiali Nabożeństwo Pierwszej Soboty. W homilii Ksiądz Biskup, nawiązując do tej szczególnej okoliczności, wskazał na wielką rolę ruchów i różnego rodzaju duszpasterstw, które wzmacniają apostolską rolę Kościoła, realizując jednocześnie przesłanie św. Pawła zawarte w liście do Efezjan, że: „my, jako lud Boży i Kościół zbudowani jesteśmy na fundamencie apostołów i proroków”. Podkreślił także duże znaczenie animatorów i osób pełniących różne funkcje we wspólnotach i duszpasterstwach, które chociaż powstają z ludzkiej aktywności, w istocie są efektem Bożej inicjatywy. W ten sposób Ksiądz Biskup zachęcał nas do coraz większego zaangażowania i gorliwości w rozwój życia duchowego.

Na zakończenie Eucharystii specjalne błogosławieństwo i życzenia otrzymali: Sebastian i Marzena Tkoczowie - nasi animatorzy diecezjalni - z okazji 25-lecia małżeństwa oraz Barbara i Witold Dzierżanowscy przeżywający 45 rocznicę ślubu.

Po zakończeniu uroczystej Mszy św. spotkaliśmy się w sali kominkowej Duszpasterstwa, aby łamiąc się opłatkiem złożyć sobie życzenia i cieszyć się wzajemną obecnością. Ksiądz Biskup Andrzej, korzystając z obecności ks. Stanisława Orzechowskiego podzielił się osobistymi refleksjami z pierwszych lat kapłaństwa, które częściowo związane były z DA Wawrzyny oraz osobą „Orzecha”. W radosnym i świątecznym nastroju upłynął nam czas wspólnotowego spotkania i kolędowania, w którym po kilkuletniej przerwie spowodowanej względami zdrowotnymi uczestniczyli Grażynka i Zygmunt Maziarzowie, przed laty nasi animatorzy diecezjalni.

 

Copyright © 2013 Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wrocław

Informacje | Aktualności | RRN w Polsce | Kontakt