Apostolstwo PDF Drukuj Email

Apostolstwo rodziny jest jednym z głównych apostolskich celów Ruchu. Ma ona na celu formowanie postaw, dzięki którym ideały rodziny chrześcijańskiej stawałyby się czytelne i bliskie współczesnemu człowiekowi.

Apostolskie zaangażowanie członków Ruchu jest ukierunkowane na najbliższe środowisko parafialne. Obok uczestnictwa w spotkaniach o charakterze modlitewnym i formacyjnym, członkowie Ruchu we współpracy z księdzem proboszczem starają się aktywnie włączyć w aktualne potrzeby własnej parafii. Dotyczy to przede wszystkim następujących dziedzin:

  • umacnianie życia religijnego małżonków,
  • organizowanie pomocy w wychowaniu dzieci,
  • tworzenie oparcia materialnego dla rodzin dotkniętych nieszczęściem,
  • stwarzania warunków do pogłębionej formacji religijnej  rodzin: dzieci i rodziców,
  • upowszechnienie doktryny kościoła na temat etyki małżeńskiej i rodzinnej.
 

Copyright © 2013 Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wrocław

Informacje | Aktualności | RRN w Polsce | Kontakt